Reference

Ann Fagerdal

Jeg har nydt Pernilles ledelse i EGN. 

Hun er interesseret og nærværende og har stor indsigt i at udvikle mennesker. Hun er oprigtig interesseret, har stor indsigt i menneksers potentiale og erfaring i, hvor der skal støttes for, at de vokser og føler sig noget værd. Hun stiller gode spørgsmål, der skaber bevægelse. Hun er opbakkende, klogvis.  Pernille har stor erfaring med udvikling af organisationer, sætter ting i gang og skaber en mærkbar forskel.

Jeg vil til enhver tid anbefale at være i dialog med Pernille

Karrierecoaching

Individuelle forløb for ledere og medarbejdere – i jobs og imellem jobs

 

Jeg arbejder som rådgiver, coach og mentor med særligt fokus på din udvikling og din alder og for, at du træder tydeligt frem og finder glæde, hvile og udfordres i den position, du tager. Jeg vil lytte, støtte og stå bag dig. Og jeg vil udfordre dig, din vanetænkning, dit syn på dig selv og dit mod. Uanset om du er i job eller mellem jobs.

 

Jeg er uddannet coach hos Annette Kledal hos Dansk Center for Ledelse og certificeret hos ICF International Coach Federation. Jeg er tilknyttet som karriere coach i outplacementvirksomhed. Jeg har haft mange af coachende samtaler – og længerevarende coaching og mentorforløb.

 

Transitionen midt i livet

Jeg har i de senere arbejdet intenst med alder, aldersdiversitet og livsfaser og har i den forbindelse mødt mange, der midt i livet, stopper op for at planlægge anden del af arbejdslivet.

 

Der sker noget med os omkring de 50 år. Både kvinder og mænd. De mål, vi satte os, da vi var helt unge, har vi nået. Vi har fået en uddannelse, karriere, familie og en række materielle goder – bolig, bil mv. Typisk orienterer man sig i denne alder snarere mod relevans, formål og mellemmenneskelige relationer. Ser man cirkulært på karriere og liv, kan vi bringe vores talenter, kompetencer og livserfaringer i spil på nye måder flere gange gennem livet.

 

Jeg kan hjælpe dig på 3 måder.