Booking

Du kan booke foredraget her.

Varighed er mellem 60-90 minutter.

Du er også velkommen til at ringe 

på +45 20 10 12 30

Ledelse af aldersdiversitet

Vi bliver meget ældre. I dag har vi 6 generationer i samfundet – 4-5 på arbejdsmarkedet. Medarbejdere varierer over forskellige aldre, livsfaser – og vil arbejde længere tid. Vi kender til diversitet ift. køn, national herkomst og religiøs overbevisning og sexuel orientering – men hvad med alder. Det gælder os alle. Vi bliver alle ældre. Her er ikke tale om en minoritet.

 

Det er en ubehagelig sandhed at aldersdiskrimination er udbredt. Den demografiske realitet vil indhente den attitude om ikke så længe. Og når den gør det, vil de virksomheder, som investerede i rekruttering og fastholdelse, i uddannelse hele vejen igennem arbejdslivet og i respektere og forstå deres medarbejdere i anden halvdel af arbejdslivet ikke bare have løst deres talent udfordringer, de vil også have skabt en medarbejderstyrke og en kultur, der er mere produktiv, mere balanceret, mere divers og mere loyal end den, de har i dag. 

 

Foredraget vil øge lederens indsigt i hjernens udvikling, medarbejderes modning og preferencer med tiden samt udvikling, rekruttering og fastholdelse af seniorprofiler. Ledelse af aldersdiversitet omfatter bla. dialog med et længere sigte end MUS, forskellige former for fleksibilisering af organisationen, nysgerrighed og at arbejde med talentudvikling og livslang læring i forskellige aldre.

 

Kombinationen af et længere arbejdsliv og en teknologisk udvikling hurtigere end nogen sinde, gør at vi bliver nødt til at udvikle os seriøst undervejs i arbejdslivet. Tage pauser til at videreuddanne os eller tage en hel ny uddannelse. 

Ledere må følge med, kende til, motivere og udviklede de fordele, som hver en alder og livsfase byder på. Der er ikke desto mindre en tendens til, at de færdigheder og erfaringer, man har brugt et halvt arbejdsliv til at tilegne sig, bliver mindre værd. Der er stadig udfordringer ved at lede medarbejdere, der er ældre og dygtigere end en selv. 

 

Foredraget kan være en blanding af af oplæg, diskussion og delen i mindre grupper.

 

Min baggrund og erfaring

Debattør, forfatter, foredragsholder og meget mere med fokus på diversitet. Har en omfattende ledererfaring, både som CEO, projektleder og selvstændig og har oplevet styrken ved diversitetsledelse i praksis – ikke alene kønsdiversitet, men også i uddannelse, alder, religion og seksuel orientering. 

 

Seneste har jeg været medstifter Perspektiv på Alder, som arbejdede for at ændre mind-set på alder. Det længere liv får konsekvenser for den måde, vi ser på os selv, på de virksomheder, vi arbejder for og for det samfund, vi lever i.

 

Jeg har holdt en del foredrag om faciliteret workshops om emnet, skrevet i avisen i flere omgange samt er aktiv på LinkedIn i dabatten om alder. Jeg er foruden leder også coach, facilitator og mentor.

Jeg har været direktør i en restaurationbranchens toneangivne virksomheder. Sidenhen i Danmarks største netværksvirksomhed. Jeg har således erfaring med ledelse af forskellighedere og divaer. Det gav kun fordele at arbejde med social kapital og empowerment.

 

Varighed: 60-90 minutter