Foredrag

Alderen er
aflyst

I de sidste 150 år har vi været vidner til den største menneskelige præstation. Vi lever godt 30 længere – og disse ekstra år med bedre helbred end tidligere generationer. Og med større lykkefølelse.

Det er imidlertid en række paradokser i andet halvdel af arbejdslivet, som hver enkelt af os, ledere og virksomheder må overveje, når vi ser ind i en årrække med accelererende digitale forandringer, øgede krav til veluddannede og robuste medarbejdere samt en ældre arbejdsstyrke.

 

Samtidig oplever vi et arbejdsmarked, hvor nogen brancher ’skriger’ på arbejdskraft, andre vægrer sig mod ældre med arbejdere og et politisk system der vil, at alle arbejder længere.

Der er flere bagvedliggende grunde til disse paradokser. Fordomme og myter er nogle af dem. 

 

Uvidenhed og usikkerhed nogle andre. Hvis vi skal lykkes med at fastholde 50-60+ på arbejdsmarkedet, skal forhindring-erne ryddes af vejen. Og hver enkelt af skal sætte os i scene, udvikle os og gøre opmærksom på os selv.

Foredraget her kan vinkles og således variere fra at være generelt informere til at være mere ledelsesorienteret. 

Ledelse af
et team

Foredraget er en personlig historie om udvikling af unge passionerede til gode ledere. Hver enkelt medarbejder fik indsigt i sig selv. Det gav dem motivation og forståelse for, hvordan de spillede hele teamet bedre.

 

De udviklede nye færdigheder.
De modnedes og voksede side om side med restauranternes serviceniveau, omdømme og økonomi.

Reflekter over
din fremtid

Allerede før vi fylder 50 år, er det naturligt at reflektere og mærke at prioriteterne ændre sig, det man kunne og ville engang ikke helt er det sammen mere. 

 

Det er både naturlig og nødvendigt at kigge på og genopfinde sig selv, reset’te sine forventninger til præstation og søge aktiviteter, som tillader en at sætte mere akkumuleret viden og visdom i spil, som vi har fået med alderen.

Ledelse af alders-diversitet

Diversitet er et højaktuelt, nødvendigt og svært emne i erhvervslivet lige nu. Men aldersdiversitet er påkrævet fordi arbejdskraften bliver ældre, vi skal arbejde længere – og vi bliver alle ældre. Både kvinder og mænd.

 

I dag er 4 generationer i samme team en reel mulighed. Det stiller krav til lederen. Særligt hvor lederen er yngre og mindre moden end sine medarbejdere.

I foredraget vil bl.a. yngre ledere få indsigt i ledelsesbegreber som modenhed, dialog, nysgerrighed og inklusion og konkrete redskaber til ledelsen af forskellige aldre.

 

Vi ved fra undersøgelser, at mangfoldighed øger kvaliteten af beslutninger og gavner bundlinjen i sidste ende. Samtidig er aldersdiversitet et stærkt kort i ’employer branding’.